ریموت در دست گرفتن کولر گازی و طریقه کار آبی نه کار با این ریموت از اختر فشان سوالاتی است که عمده مردم از نمایندگی ها و یا مراکز فروش کولرگازی میپرسند و برای کار با آن نیاز به راهنمایی دارا هستند که اغلب در پک خویش کولر گازی یک دفترچه آب دیده راهنما قرار داده اند که ابن صبح به طور تصویری فراگیری کار با ریموت کنترل خنک کننده گازی را توضیح داده اند . همچنین میتوانید از سرویسکار کولرگازی ارشاد لازم برای کار با در دست گرفتن کولرگازی را دریافت نمایید . برای آشنایی با طرز کار کنترل خنک کننده گازی برند ال جی و سامسونگ و… ادامه مقاله را مطالعه کنید . طرز کار با ریموت کنترل خنک کننده گازی

ریموت در دست گرفتن کولر گازی و طریقه کار آبی نه کار با این ریموت از اختر فشان سوالاتی است که عمده مردم از نمایندگی ها و یا مراکز فروش کولرگازی میپرسند و برای کار با آن نیاز به راهنمایی دارا هستند که اغلب در پک خویش کولر گازی یک دفترچه آب دیده راهنما قرار داده اند که ابن صبح به طور تصویری فراگیری کار با ریموت کنترل خنک کننده گازی را توضیح داده اند . همچنین میتوانید از سرویسکار کولرگازی ارشاد لازم برای کار با در دست گرفتن کولرگازی را دریافت نمایید . برای آشنایی با طرز کار کنترل خنک کننده گازی برند ال جی و سامسونگ و… ادامه مقاله را مطالعه کنید . طرز کار با ریموت کنترل خنک کننده گازی

تجهیزات ریموت کنترل خنک کننده گازی

حال برای آن نوع از عزیزانی که به هر دلیل از داشتن این آوری دفترچه راهنما بی فایده اند به طور خلاصه به طرز کار با ریموت کنترل خنک کننده گازی اشاره شده است تا در هنگام کار با خنک کننده گازی بتوانید از تمامی تجهیزات روی ریموت کنترل خنک کننده گازی بهره ببرید . اما ریموت کنترل خنک کننده گازی برای همه ی خنک کننده ها به شکل یکسان ساخته نشده است و احتمالا اسم و یا محل قرار گرفتن کلید ها بر روی آنها متعدد باشد ولی بطور کلی چند دکمه های مشترکی دارا هستند که ما به پرکاربرد ترین آن ها اشاره می کنیم .

کولرگازی درجه حرارت ریموت کنترل

 
دکمه مرتبط با به حالت کاری کولرگازی

دو‌مین دکمه مرتبط با به حالت کاری کولرگازی میباشد , همانطور که در مقاله قبلی توضیح دادیم خنک کننده گازی در ۴ حالت auto , cool , dry , fan , heat میتواند قرار بگیرد . می توان خاطرنشان کرد این دکمه پرکاربردترین کلید ی ریموت کنترل خنک کننده گازی می باشد . با فشار دادن این دکمه هر ۴ وضعیت کولر گازی را روی مانیتور می توانید مشاهده کنید و یک حالت را تعیین نمایید . وضعیت های کولرگازی بر آتون روی ریموت کنترل

ریموت کنترل درجه حرارت کولرگازی

وضعیت fan : با فعال کردن این وضعیت کولرگازی در حالت فن رفته یعنی موتور اجلاس اضطراری موتور و کندانسور کولر گازی خاموش می ابوالمثل شود و فن داخلی ابن ابی طیفور کولر گازی آغاز به کار می کند . از این وضعیت بیشتر در بهار که نیاز به سرما و گرمای خاصی وجود ندارد استفاده می نمایند تا هوا را جابجا کند .

وضعیت cool : از این وضعیت بیشتر در تابستان و برای استفاده از وضعیت سرمایش کولر گازی به کارگیری می کنند که صورت آن را روی ریموت کنترل خنک کننده معمولا به صورت دانه برف نشان می دهند . فراگیری نحوه کار با ریموت در دست گرفتن کولر گازی

وضعیت heat : از این وضعیت برای تولید گرما عمده در فصل زمستان به کارگیری می کنند و صورت آن بر روی ریموت کنترل خنک کننده گازی به شکل یک خورشید پباده سازی شده است .

وضعیت Auto : با زدن این کلید کولر گازی روی وضعیت اتوماتیک رفته و با انتخاب کردن دمای کولر , دمای دلخواه استفاده کننده را فراهم می نماید . معمولا این وضعیت را برای مواقعی که در محل حضور ندارید و میخواهید دمای آنجا در یک مقدار معین بماند تنظیم میکنید و با زدن این دکمه خنک کننده گازی دمای محیط را به به عبارتی مقدار دلخواه تهیه نگه می دارد .

وضعیت Dry : با تعیین این حالت خنک کننده گازی را در حالت رطوبت گیر یا خشک قرار داده اید که در این صورت مقدار بیشتری از رطوبت ادب دارنده هوا گرفته می شود . ابو تمام حرانی این وضعیت در مناطقی که دارای آب و هوای شرجی و یا به صورت معتدل مرطوب میباشند به کار برده می شود . این حالت فن کولر گازی را در کندترین وضعیت خود قرار میدهد .

 
کلید تنظیم اندازه درجه حرارت اتاق در در دست گرفتن کولر گازی

از این کلید برای کم و افزایش دادن درجه هوا به کارگیری می کنند که پیشنهاد ما این است که دما را بین ۲۲ تا ۲۵ جايگاه سانتی گراید تنظیم نمایید ( متناسب با دمای تعادل بدن آدم ) با تنظیم دما بر روی این میزان بدن شما نه سرد می احساسات بیش از حد می شود و نه عرق اتحادیه میهنی کردستان (عراق) می نماید .

دکمه ای که برای تعیین سرعت فن درنظرگرفته شده شده است ( Indoor Fan Speed Selector ) این کلید برای انتخاب یکی‌از چهار نوع سرعت مضاعف , متوسط و کم یا میانگین بکار برده می شود که با هر بار فشار دادن این دکمه از روی ریموت در دست گرفتن کولر گازی میتوانید حالت زمینه نظرتان را انتخاب کنید . دکمه های ریموت در دست گرفتن کولرگازی

دکمه Turbo یا Jet Cool از این دکمه جهت پر‌نور و خاموش کردن jet cool استفاده می نمایند که انتخاب کلید Turbo در اغلب خنک کننده ها در این حالت خنک کننده با بیشترین قدرت خویش شروع به کار خواهد اثر گرفتن کرد .

آرایشمندی کلید Swing در درون کولرگازی پره هایی جهت انتخاب سمت باد وجود دارد که با اسم دمپر معرفی شده است و کلید Swing جهت خاموش و روشن جنبش دمپرها ( به سمت ذیل یا بالا ) به کارگیری می شود . بهتر است بدانید که کارایی کولر در این صورت برای مدل های متعدد کولر به صورت یکسان نیست و در بعضا از کولر ها دمپر ها صرفا توانایی یک وضعیت یعنی فقط ذیل یا صرفا بالا شدن را دارند و بقیه موارد به طور دستی می باشد .

کلید خاموش و روشن ساعت تایمر off/on Time زمان سنج یا تایمر خنک کننده گازی می باشد که مرتبط با زمان خاموش و پر‌نور شدن کولر میباشد که با این دکمه تهیه می شود .

Time Setting مربوط به تهیه زمان کولرگازی میباشد . اگر میخواهید زمانی برای پر‌نور و خاموش شدن کولر تعیین نمایید , از این کلید ی ریموت کنترل خنک کننده گازی استفاده نمایید .

دکمه Time Set / Cancel مرتبط با توقف یا تهیه ساعت زمان سنج کولرگازی میباشد .

اگر میخواهید کولرگازی خود را در وضعیت گرمایش قرار دهید میتوانید طرز آموزش قدم به قدم راه اندازی گرمایش خنک کننده گازی را مطالعه نمایید .

دکمه Sleep Mode Auto ریموت کولرگازی

کلید مربوط به خاموش شدن خودکار کولر گازی میباشد که با این دکمه ی ریموت در دست گرفتن کولر گازی می بضاعت و توان کولر را به طور خودکار خاموش کرد . این کار منجر کم شدن هزینه مصرف و ارتقا طول قدمت کولرگازی مشود . آلمان دوست ( جهت بالا بردن اثنا و عشرون الفا طول عمرکولرگازی مقاله نکات کلیدی ارتقا طول قدمت کولر گازی را مطالعه کنید . ) ریموت کنترل خنک کننده گازی چگونه کار می کند؟

معرفی عملکرد بقیه دکمه های ریموت در دست گرفتن کولر گازی

کلید مربوط به جریان هوا Air ابله فریبی Circulation Button که برای اچین بچین تولید جریان هوا بدون گرم و سرد ابزیرکاه کردن بکار برده می شود اداب نماز .

دکمه در دست گرفتن درجه حرارت اتاق ( Room اجرای چنگسان Room Temperature Checking ) که آرج جهت در دست گرفتن درجه حرارت فعلی اتاق به کارگیری می شود .

کلید مربوط به غربال پلاسما ( Plasma ) از این کلید برای پر‌نور و خاموش کردن فیلتر پلاسما به کارگیری می کنند .

دکمه مرتبط با کنترل جهت وزش باد ادائ ناقص افقی ( Horizontal Air Flow اجاص ابیض Direction Control ) این احساسات جنسی کلید در همه نوع ها وجود ندارد و از این دکمه برای تنظیم جهت وزش افقی به کارگیری می کنند .

آخرین ریموت در دست گرفتن کولر گازی مرتبط با دکمه تهیه مجدد یا همان ریست ( Reset ) است که پیشین از تنظیم ساعت و یا بعد از ردوبدل باطری ها مورد به کارگیری قرار می گیرد

لطفا به این مطلب رای دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.